Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Konkurs hlondowski

Sprawozdanie z VIII edycji konkursu - A.D. 2013

24 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku, Akcję Katolicką im. Sł. Bożego Kard. A. Hlonda w Rumi i Komitet ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda w Rumi. 

W kościele pw. św. Elżbiety została odprawiona Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Tomasz Porzycki SChr – vicepostulator procesu beatyfikacyjnego kard. Augusta Hlonda. Współkoncelebransami byli ks. Kazimierz Chudzicki SDB – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi i ks. Stefan Metrycki SDB – opiekun Akcji Katolickiej OP w Rumi. Podczas Mszy Świętej otoczono modlitwą wszystkich propagatorów Postaci Prymasa Polski, wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Konkursu, a także modlono się za zmarłych śp. Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, śp. ks. prof. Jerzego Bajdę, śp. ks. dr Józefa Kubickiego SChr, śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, których łączyło zaangażowanie i troska o upowszechnianie życia i nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. Na zakończenie została odmówiona modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Augusta Hlonda.

Następnie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Per Mariam ad Iesum – Przez Maryję do Jezusa i zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, odbywającego się pod Patronatem: Jego Ekscelencji ks. abp Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego, ks. Zbigniewa Kucharskiego Asystenta Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Krzysztofa Grzelaka TChr - Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce – ks. Dariusza Bartochy SDB, ks. Marka Chmielewskiego SDB, ks. Alfreda Leja SDB, ks. Sławomira Łubiana SDB.

Przybyłych gości, na czele z ks. dr Bartłomiejem Starkiem - Dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Gdańskiej, reprezentującym JE ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego, powitał Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Patronów Medialnych reprezentowali Redaktorzy „Naszego Dziennika”.

Następnie Joanna M. Olbert Prezes Akcji Katolickiej OP im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi, organizator Konkursu, ogłosiła wyniki VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Celem konkursu jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania Prymasa Polski kard. Hlonda. Nagrody, ufundowane przez JE Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego, Redakcję „Naszego Dziennika”, Akcję Katolicką OP w Rumi i Odział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku, zostały wręczone Laureatom Konkursu.

Wśród młodzieży w II Kategorii w zakresie prac pisemnych

I miejsce zajęła:
Angelika Wyrwich z Lipna za pracę pt. Aktywność młodzieży w Kościele w świetle nauczania kard. Augusta Hlonda oraz życia i działalności bł. Karoliny Kózkówny.

II miejsce ex aequo zajęły:

Ewa Awzan z Poznania za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda
i Kamila Kowalska z Kołobrzegu za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda.

III miejsce zajęła:

Daniela Maleika z Grzegorzewic za pracę pt. Kościół naszym domem – zalecenia kard. Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu parafialnym” (1933 r.)

Wyróżnienie:

Sandra Sabadin ze Stargardu Szczecińskiego za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda.


Wśród młodzieży w II Kategorii w zakresie prac multimedialnych

I miejsce ex aequo zajęli:

Oktawia Kuczera z Grzegorzewic za pracę pt. Aktywność młodzieży w Kościele w świetle nauczania Kard. Augusta Hlonda oraz życia i działalności bł. Karoliny Kózkówny
i Miłosz Smoleński z Polany za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda.

II miejsce zajęła:

Paulina Falkowska z Orzesza za pracę pt. Kościół naszym domem – zalecenia kard. Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu parafialnym” (1933 r.)

III miejsce ex aequo zajęły:

Paulina Godlewska z Białegostoku za pracę pt. Aktywność młodzieży w Kościele w świetle nauczania kard. Augusta Hlonda oraz życia i działalności bł. Karoliny Kózkówny
i Joanna Piwko z Przemyśla za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda.

IV miejsce zajął:

Jakub Dariusz Jaroniak z Łodzi za pracę pt. W trosce o pełnię wiary – inicjatywy duszpasterskie i nauczanie Kard. Hlonda w okresie międzywojennym.

Wyróżnienie

Katarzyna Gołda z Katowic za pracę pt. Społeczny i patriotyczny wymiar nauczania Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.


Wśród dorosłych w III Kategorii w zakresie prac pisemnych

I miejsce zajął:

now. Przemysław Przybylski z Mórkowa za pracę pt. W trosce o pełnię wiary: inicjatywy duszpasterskie i nauczanie kard. Augusta Hlonda w okresie międzywojennym

II miejsce zajął:

now. Karol Baj z Mórkowa za pracę pt. Wskazania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda do Narodu w listach pasterskich: O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem i O chrześcijańskie zasady życia państwowego

III miejsce ex aequo zajęli:

Przemysław Solecki z Otwocka za pracę pt. Kościół naszym domem – zalecenia kard. Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu parafialnym” (1933 r.)
i Anita Wereska z Lublina za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda.

Wyróżnienie

Marlena Jedlińska z Szydłowca za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda,
Karolina Pławny z Dąbrowy Górniczej za pracę pt. Kościół naszym domem – zalecenia kard. Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu parafialnym” (1933 r.).


Wśród dorosłych w III Kategorii w zakresie prac multimedialnych:

I miejsce:

Siostra Maria Turos z Pępowa za pracę multimedialną pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda

II miejsce:

Magdalena Pasternak z Warszawy za pracę pt. Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda

III miejsce:

Anita Janicka z Kowala za pracę pt. Społeczny i patriotyczny wymiar nauczania Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.


Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się Ogólnopolska Konferencja. Referaty wygłosili p. mgr Anna Kołakowska z Gdańska, która przedstawiła temat: Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję – Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - realizacja testamentu Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Kolejny temat pt. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa zw. Pomnikiem Chrystusa Króla i Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu w latach 1932-1939 – jego dzieje i perspektywy odbudowy przedstawił p. mgr Stanisław Grzesiek z Poznania. W trakcie wykładu zostały zaprezentowane zdjęcia i dokumenty archiwalne dot. Pomnika oraz uroczystości religijnych i patriotycznych w Poznaniu w latach 1932-1939 z udziałem Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda. Kończąc Konferencję Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumi Joanna M. Olbert zwróciła się do zgromadzonych uczestników spotkania z apelem o upowszechnianie nauczania i wskazań, jakże aktualnych w dzisiejszych czasach, które kierował do wiernych Sługa Boży kard. August Hlond.

Zwieńczeniem uroczystości była prośba ks. Tomasza Porzyckiego SChr vicepostulatora procesu beatyfikacyjnego, skierowana do uczestników spotkania, o modlitwy w intencji beatyfikacji kard. Augusta Hlonda i udzielenie błogosławieństwa wszystkim uczestnikom.

Oprac. Joanna M. Olbert


Zwracamy się do wszystkich o modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi BoŜego kard. Augusta Hlonda, wgłębianie się i poznawanie nauczania Prymasa kard. Hlonda i upowszechnianie Jego wskazań kierowanych do Narodu.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie kardynała Augusta Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Wzbudź i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi, Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twego Imienia udziel mi za wstawiennictwem kardynała Augusta łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tych, którzy otrzymali szczególne łaski za wstawiennictwem ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy powiadamiać: Towarzystwo Salezjańskie, Towarzystwo Chrystusowe.

Równocześnie zachęcamy do wypożyczania wystawy (nieodpłatnie) poświęconej Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi. Kontakt:: e-mail: AK.Rumia@ interia.pl lub Akcja Katolicka OP Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26, 84–230 Rumia, tel. 696 333 089 lub Komitet.Rumia@interia.pl

Drukuj cofnij odsłon: 111624 aktualizowano: 2013-10-29 11:16 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone