Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Przebieg

Przebieg procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego
ks. Ignacego


 

16 czerwca 1999 - Pismo Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, skierowane do Arcybiskupa Poznańskiego, w sprawie rozpoczęcia procedury kanonizacyjnej o. Ignacego Posadzego TChr;

23 maja 2000 - Nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych;

17 stycznia 2001 - Uroczyste rozpoczęcie procesu w archikatedrze poznańskiej;

22 lutego 2001 - Przesłuchanie pierwszego świadka - Przesłuchania świadków, zbieranie materiałów dotyczących Sługi Bożego, prace Trybunału nad procesem beatyfikacyjnym;

10 maja 2005 - Nominacja nowego postulatora - ks. B. Kozioła TChr;

19 września 2005 - Śmierć jednego z sędziów procesu - śp. ks. E. Nawrota;

30 marca 2006 - Nominacja nowego notariusza - ks. A. Orczykowskiego TChr;

12-13 stycznia 2007 - Ekshumacja i rekognicja doczesnych szczątków Sługi Bożego;

20 stycznia 2007 - Translacja;

18 kwietnia 2007 - Sesja podczas której przesłuchano ostatniego świadka;

6 maja 2009 - Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego (tutaj można obejrzeć reportaż filmowy wykonany przez WTK);

19 czerwca 2009 - Złożenie dokumentacji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie;

1 lipca 2009 - Zatwierdzenie postulatora rzymskiego (ks. Tomasza Porzyckiego SChr) przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych;

22 sierpnia 2009 - Nominacja ks. B. Kozioła SChr na wicepostulatora w procesie;

3 września 2009 - Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zezwalający na otwarcie procesu na etapie rzymskim;

23 listopada 2009 - Otwarcie akt procesowych w Rzymie i skierowanie ich do oprawy i formalnego sprawdzenia, w celu wydania dekretu "de validitate" (przy tej czynności byli obecni: ks. Tomasz Porzycki SChr, postulator i ks. Andrzej Duczkowski SChr, prokurator generalny );

7 lipca 2011 - Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o ważności akt dochodzenia diecezjalnego;

1 października 2014 - Rezygnacja ks. Tomasza Porzyckiego SChr z funkcji postulatora i wyznaczenie przez Przełożonego Generalnego na tę funkcję ks. Bogusława Kozioła SChr;

10 kwietnia 2015 - Dekret nominacyjny ks. Ryszarda Głowackiego, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla ks. Bogusława Kozioła SChr na postulatora w procesie na etapie rzymskim;

29 maja 2015 - Zatwierdzenie ks. Bogusława Kozioła SChr przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych postulatorem rzymskim;

20 czerwca 2018 - Zakończenie prac i złożenie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Zasadniczy tekst Positio liczy 674 strony. Został on przygotowany i napisany przez postulatora, ks. B. Kozioła SChr. Relatorem sprawy, czyli kimś w rodzaju promotora przy pracach naukowych, był o. Zdzisław Kijas OFMConv. Pozwolenie na druk Positio z kolei wydał o. Wincenty Criscuolo OFMCap. Od tej chwili Positio będzie oczekiwało swojej "kolejki" na rozpatrzenie przez właściwe gremia komisji teologicznej i kardynałów.

30 listopada 2021 - wyznaczony termin dyskusji Komisji Teologów nad Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis.

Drukuj cofnij odsłon: 11420 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone