Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Cz. 7.

Wykaz pism z lat 1945-1948


 

- Czasy powojenne -

1945

- Odpowiedź Kardynała Hlonda na propozycje Gestapo
- Wywiad do dziennika Figaro pt: "Kościół polski został umęczony, ale on odżyje"
- List do Księży z Obozu Koncentracyjnego w Dachau
- Oświadczenie "Z tułactwa do Ojczyzny"
- Prymas Polski objął znowu rządy swoich obu archidiecezji
- Kazanie w Farze poznańskiej: "O jutro Polski"
- Przemówienie z okazji przybycia po wojnie w sanktuarium NMP w Piekarach Śląskich
- Dekret w sprawie Przywilejów Administratorów Apostolskich dla Ziem Odzyskanych
- Przemówienie do Chrystusowców podczas zakończenia rekolekcji kapłańskich
- Odezwa "Na Tydzień Miłosierdzia"
- List do prezesa Rady Polonii Amerykańskiej p. L. A. Walkowicza
- Przemówienie "Polska na przełomie dziejów"
- Zarządzenie "W sprawie wyjazdu na pracę duszpasterską na Ziemie Zachodnie"
- Przemówienie "O Kościele Chrystusowym"
- Przemówienie "Na otwarcie Bazyliki Gnieźnieńskiej"
- Z okazji narad wyższych przełożonych zakonów męskich na Jasnej Górze
- Orędzie Episkopatu do wiernych "W sprawie małżeńskiej"
- Zarządzenie "W sprawie uroczystości Najświętszej Rodziny"
- List do O. Gwardiana w Niepokalanowie

1946

- Dekret "O sobocie kapłańskiej"
- Przemówienie "Zagadnienie Rodziny chrześcijańskiej"
- O tragedii żydowskiej
- Wyjaśnienie "Ostrzeżenie przed propagandą sekciarską"
- List Episkopatu do wiernych - O panowanie ducha Bożego w Polsce
- List do ks. Ignacego Posadzego TChr - Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich
- List do abp A. Szlagowskiego w sprawie objęcia metropolii warszawskiej
- Deklaracja "W związku z ustąpieniem z godności arcybiskupa poznańskiego"
- List do Ks. Infułata Stanisława Figielskiego
- Z okazji pożegnania archidiecezji poznańskiej w 1946 roku
- Wpis do Księgi pamiątkowej Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu
- Przemówienie "Królestwo Boże w duszach polskich"
- List do abp A. Szlagowskiego
- Uwagi wobec dziennikarzy amerykańskich (na temat żydowskiego pogromu w Kielcach - lipiec 1946)
- Przemówienie Zadanie kobiety katolickiej
- Uwagi wobec dziennikarzy amerykańskich w Warszawie w sprawie zajść żydowskich w Kielcach
- Dekret w sprawie udziału księży w życiu politycznym
- Odezwa w sprawie poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi
- Akt poświęcenia się Narodu Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
- Orędzie Episkopatu Polski "W sprawie wyborów do Sejmu"
- Apel w związku z Tygodniem Miłosierdzia
- Przemówienie z okazji obłóczyn nowicjuszy Towarzystwa Salezjańskiego
- Wigilijne przemówienie radiowe

1947

- List do redakcji Rycerza Niepokalanej z okazji 25-lecia istnienia
- List do redakcji Pokłosia Salezjańskiego
- List do Sekretariatu Stanu z powodu śmierci abp F. Cortesi'ego
- Modlitwa do św. Wojciecha, patrona Polski, ułożona na uroczystość 950-lecia jego śmierci
- Słowo Wstępne
- Katolickie postulaty konstytucyjne
- List do abpa Włodzimierza Bronisława Jasińskiego
- List pasterski na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha
- Do bpa Lucjana Bernackiego - sufragana gnieźnieńskiego
- Przemówienie podczas Mszy św. w kościele św. Anny w Warszawie do młodzieży akademickiej na zakończenie rekolekcyj wielkopostnych
- Do bpa Lucjana Bernackiego - sufragana gnieźnieńskiego
- Odezwa "W sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego"
- Pismo gratulacyjne
- Apel o wskrzeszenie świątyń warszawskich
- Z listu do ks. Redaktora Zygmunta Wądołowskiego
- W pamiątkowej księdze katedry fromborskiej
- Na stulecie objawień w La Salette
- List do ks. Piotra Ricaldone, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego z okazji XVI Kapituły Generalnej
- Odezwa na Tydzień Miłosierdzia
- Z listu do ks. Adama Cieślara, Dyrektora Zakładu w Oświęcimiu
- Przemówienie do seminarzystów Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie
- Z przemówienia do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim z okazji poświęcenia
- Przemówienie w kościele parafialnym w Szczecinku
- W sprawie pomocy dla Seminarium Duchownego w Gnieźnie
- List - Odezwa do emigrantów polskich w Brazylii
- List do ks. Stanisława Mystkowskiego, Archidiecezjalnego Dyrektora Apostolstwa Modlitwy
- List noworoczny
- Do Franciszka Świetlika, Prezesa Rady Polonii Amerykańskiej

 

1948

- List pasterski Episkopatu Polski: "O osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa"
- Przedsłowie do jednodniówki: "Dźwigamy z ruin Katedrę i Ostrów Tumski"
- Odezwa w sprawie pomocy Duchowieństwu Archidiecezji Gnieźnieńskiej
- List do Rektora Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim
- Przemówienie na Mszy św. akademickiej z okazji rekolekcji w kościele św. Anny w Warszawie
- List do bpa Karola Radońskiego z okazji Zjazdu Byłych więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau
- Orędzie wielkanocne "Tajemnica Zmartwychwstania"
- Błogosławieństwo Prymasowskie
- List pasterski: "Do ludności Ziem Odzyskanych"
- List Kard. A. Hlonda do ks. Alojzego Piłata TChr
- List Kard. A. Hlonda do ks. Stanisława Ruta TChr
- List Kard. A. Hlonda do Ks. Ignacego Posadzego TChr
- Słowo Wstępne do Pisma Świętego Nowego Testamentu
- Przemówienie podczas Kongresu Kółek Różańcowych
- List do Towarzystwa Naukowego KUL
- Myśli wypowiedziane do ks. Ignacego Posadzego, Generała Towarzystwa Chrystusowego podczas audiencji
- Do redakcji Gościa Niedzielnego na 25-lecie jego istnienia
- Odezwa Na Caritasowy Tydzień Miłosierdzia 1948 roku
- Do Sejmu Rady Polonii Amerykańskiej w Buffalo
- List pasterski: "O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży"
- Przemówienie podczas poświęcenia statuy Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu
- Do uczestników pielgrzymki polskiej w Naviges
- Przemówienie podczas uroczystego przeniesienia relikwii bł. Władysława z Gieleniowa
- Ostatnie słowa Kardynała Prymas

Drukuj cofnij odsłon: 14149 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone