Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Cz. 1

Wykaz pism z lat 1897-1926


 

- Okres salezjański -

1897
- Z Foglizzo do redakcji "Wiadomości Salezjańskich" (z tł. włoskim)
- List do redakcji "Wiadomości salezjańskich"
- List z Rzymu do redaktora "Wiadomości salezjańskie" (z tł. włoskim)

1899
- Podziękowanie Matce Boskiej Wspomożycielce Wiernych (z tł. włoskim)

1900
- Podziękowanie Matce Boskiej Wspomożycielce Wiernych (z tł. włoskim)

1905
- O chrześcijańskim duchu w rodzinie (z tł. włoskim)
- Maryja Wspomożenie Wiernych (z tł. włoskim)
- Najsłodsze Serce Pana Jezusa
- Kształcenie charakteru (z tł. włoskim)
- Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny (z tł. włoskim)
- Nauka wiary i religii jest do wykształcenia duszy i uszlachetnienia serca koniecznie potrzebna (z tł. włoskim)

1907
- Salezjanie w Przemyślu (z tł. włoskim)
- Słowo wstępne do "Wiadomości Salezjańskich" (z tł. włoskim)
- Ważne oświadczenie (z tł. włoskim)
- W walce z oszczerstwami (z tł. włoskim)
- Kiedyż? (z tł. włoskim)

1908
- Krecia robota (z tł. włoskim)
- Dobra rada dla wszystkich (z tł. włoskim)

1909
- "Wielki" [ks. Bosko] (z tł. włoskim)
- Ksiądz Bosko a Polacy
- Dla młodzieży Rękodzielniczej (z tł. włoskim)

1910
- Do polskich wychowanków Zakładów księdza Bosko

1916
- Ksiądz Bosco - Patriarchą Opiekunów Katolickich Rzesz Młodzieńczych (z tł. włoskim)

1921
- Początki i rozwój "Salesianum" do roku 1910. Ks. Bosco i jego praca w Wiedniu

1922
- Odezwa: W sprawie pomocy na rzecz biednej i opuszczonej młodzieży w Wiedniu


- Rządca diecezji śląskiej -

1922
- Pierwszy list pasterski

1923
- Orędzie w sprawie II Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie wygłoszone na Zjeździe byłych wychowanków salezjańskich
- Przemówienie inauguracyjne na II Śląskim Zjeździe Katolickim w Królewskiej Hucie
- Akt poświęcenia się Górnego Śląska Najświętszemu Sercu Jezusowemu
- Arcypasterska zachęta w sprawie "Gościa Niedzielnego"
- Odezwa do młodzieży katolickiej na Śląsku

1924
- List pasterski: "O Ojcu Świętym"
- List Pasterski: "O życie katolickie na Śląsku"
- Akt poświęcenia młodzieży męskiej Śląska Matce Bożej
- Odezwa w sprawie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie na otwarcie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III-go Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie w sprawie prasy katolickiej na Śląsku podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie do młodzieży podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie o masonerii podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- Przemówienie na zakończenie III-go Śląskiego Zjazdu Katolickiego
- O przyszłe pokolenie kapłanów i nauczycieli
- Odezwa administratora apostolskiego do młodzieży Śląskiej

1925
- Wezwanie do zakładania Ligi Katolickiej
- W sprawie Śląskiego Seminarium Duchownego
- Przemówienie na uroczystej akademii ku czci św. Franciszka Salezego
- Przemówienie na zakończenie Akademii Papieskiej z okazji rocznicy koronacji Piusa XI
- Odezwa w sprawie uroczystej koronacji Matki Boskiej Piekarskiej
- Słowo arcypasterskie do mężów katolickich
- Echa pielgrzymki śląskiej do Rzymu. Wywiad W. Biegi
- Orędzie w sprawie koronacji Matki Bożej Piekarskiej
- List do ks. prałata Jerzego Kołka w sprawie przejęcia jurysdykcji nad Śląskiem Cieszyńskim
- List pasterski: "W sprawie Roku Jubileuszowego"

1926
- Przemówienie w przeddzień konsekracji biskupiej przed rezydencją biskupią w Katowicach
- Arcypasterska podzięka z okazji konsekracji biskupiej
- Rozporządzenie w sprawie jubileuszu 1925
- Przemówienie z okazji Kongresu Misyjnej Młodzieży w Oświęcimiu
- Kazanie wygłoszone w katedrze łódzkiej podczas Wszechpolskiego Kongresu Misyjnego Salezjańskiego
- Ksiądz Bosko a misje. Salezjański Kongres Misyjny

Drukuj cofnij odsłon: 13858 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone