Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie świętości katolickiego małżeństwa.

Poznań, dnia 29 kwietnia 1932.

Z przedłożonego mi sprawozdania Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz nadzwyczaj obfitego materiału protestacyjnego wynika, że Archidiecezja Gnieźnieńska i Poznańska odpowiedziały na orędzie Episkopatu Polskiego z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie ułożonego przez Komisję Kodyfikacyjną projektu ustawy o małżeństwie, żywiołowym wprost potępieniem tego sprzecznego z prawem Bożym projektu.

Imponująca akcja protestacyjna przeszło 6.800 organizacji kościelnych i świeckich, z liczbą ogólną prawie jednego miliona członków, stwierdziła krewko i bezapelacyjnie, że w archidiecezjach mi podległych wszelki projekt przeciwny świętości i nierozerwalności małżeństwa, spotyka się - jako obelżywa prowokacja sumienia z najgłębszych przekonań społeczeństwa katolickiego - zawsze z bezwzględną odprawą. Tomy protestów i rezolucji świadczą o czujności społeczeństwa oraz o jego gotowości obrony katolickich zasad w ustroju i życiu polskiej rodziny.

Zbiorowy przejaw katolickiej świadomości i moralnej prawości mych diecezjan napawa mnie niezmierną radością i błogim przeświadczeniem, że dobra nasza sprawa zwycięży.

Organizatorom akcji protestacyjnej, domagającej się poszanowania zasad Chrystusowych w dziedzinie małżeńskiej, a mianowicie Księdzu Sekretarzowi Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, poszczególnym organizacjom kościelnym i świeckim, tak zarządom ich jak i członkom, oraz wszystkim, którzy już to gromadnie na wiecach, już to osobiście katolickie swoje stanowisko odważnie i otwarcie zaznaczyli, przesyłam wyrazy szczerego i serdecznego uznania.


Druk: "Doniesienia Akcji Katolickiej", 2(1932), s. 21;
także: Dzieła, s. 347.

Drukuj cofnij odsłon: 4191 aktualizowano: 2011-12-27 19:44 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone