Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
ks. Rudolf Marszałek

ks. Rudolf Marszałek

(1911-1948)
chrystusowiec
ps. "Opoka"; major,
kapelan ZWZ-AK oraz NSZ, więzień niemieckiego
KL Mauthausen-Gusen oraz więzień PRL, rozstrzelany
na Mokotowie w Warszawie

Artykuły

Kościół w PRL – Kościół Męczenników


Źródło: "Miłujcie się" 1(2007)

Na łamach Miłujcie się! niejednokrotnie poruszana była tematyka prześladowania Kościoła w okresie komunistycznej dyktatury. Jak się okazuje – zwłaszcza w kontekście pojawiających się co rusz w mediach rewelacji odnoszących się do jednostkowych przykładów przenikania agentury bezpieki do struktur Kościoła – trzeba przypominać prawdę podstawową: w okresie PRL Kościół w Polsce był przede wszystkim Kościołem męczenników (a nie agentów czy „osób uwikłanych”). Za wierność Bogu i Kościołowi wielu księży płaciło cenę najwyższą. Często są to przykłady męczeństwa mało znanego, zapomnianego niemal. Ale – jak uczył Jan Paweł II w 1999 r. w Toruniu – naszym obowiązkiem jest pamiętać o męczennikach.

5613 aktualizowano: 2013-03-08 17:15

Historia księdza Marszałka z Bystrej


Źródło: "Głos Gminy Wilkowice" 2(2013)

Dla mnie żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk (Flp 1, 21).
Po wojnie dzieci w Bystrej zastanawiały się, dlaczego nas nie odwiedza, gdzie jest?

4849 aktualizowano: 2013-03-08 17:07

Egzamin z człowieczeństwa


Źródło: "Przewodnik Katolicki" 27(2006)

Jednym z podstawowych założeń obu totalitaryzmów XX wieku, nazizmu i komunizmu, była i jest walka z religią. Od początku celem ataków komunistów były siostry zakonne i kapłani, szczególnie katoliccy. O ile straty poniesione przez polski Kościół w okresie nazizmu są już policzone, o tyle te z czasu komunizmu zaczyna się dopiero liczyć.

5216 aktualizowano: 2013-03-08 16:58

Ksiądz w mundurze


Źródło: "Gość Niedzielny Bielsko-Żywiecki" 09(2013) 

Bystra Krakowska. To tutaj duszpasterzował ks. Rudolf Marszałek ps. Opoka, chrystusowiec, oficer i kapelan wojskowy. Funkcjonariusze UB zamordowali go w 1948 r.

5454 aktualizowano: 2013-03-08 16:34

Wydany przez agentów


Źródło: T. Płużański, Bestie.Mordercy Polaków, Warszawa 2013, s. 223-224

Innym niepodległościowcem, związanym z ruchem narodowym był ks. Rudolf Marszałek (ur. 1911 r.), harcerz, członek Sodalicji Mariańskiej. We wrześniu 1939 r. obrońca Warszawy, potem więzień wielu hitlerowskich katowni, po zwolnieniu związał się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi na Podbeskidziu, którymi dowodził Henryk Flame „Bartek”.

4308 aktualizowano: 2013-03-08 16:25

To, że ofiary komunistycznych bestii nie chciały się mścić, wynikało często z przesłanki wiary – wywiad z Tadeuszem M. Płużańskim


Źródło: "Bibuła. Pismo Niezależne"

Czy dzisiejsze okrągłostołowe “elity”, które bardzo często mają komunistyczny rodowód – również po stronie “Solidarności”, nie chcą, aby prawdziwi bohaterowie wrócili do świadomości Polaków? – mówi Tadeusz M. Płużański, dziennikarz i pisarz, autor książki “Bestie” o ludziach, którzy w czasach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani.

3501 aktualizowano: 2013-03-08 16:26

Nie mie­li li­to­ści dla księ­ży


Źródło: "Gazeta Warszawska"

Ks. Ru­dolf Mar­sza­łek (1911-1948). Dro­ga pra­wie tra­dy­cyj­na.

Uro­dzo­ny 29 sierp­nia 1911 ro­ku w Ko­mo­ro­wi­cach, w po­wie­cie biel­skim. Po ukoń­cze­niu na­uki od­był ochot­ni­czą służ­bę woj­sko­wą w Szko­le Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty w Za­mbro­wie i Cie­szy­nie, gdzie na­le­żał do 4. Puł­ku Strzel­ców Pod­ha­lań­skich, a w koń­cu w Biel­sku, skąd w 1932 ro­ku od­szedł do re­zer­wy w stop­niu pod­po­rucz­ni­ka pie­cho­ty. W 1932 ro­ku wstą­pił do...

4374 aktualizowano: 2013-03-08 15:44

Kapelani Narodowych Sił Zbrojnych


Żródło: www.nsz.com.pl

Przez wieki polscy duchowni brali udział i wspomagali działania związane z obroną wiary, niepodległości i kultury narodowej. To kościoły i plebanie, były często miejscami spotkań patriotycznych.

3887 aktualizowano: 2013-03-08 15:44

Nikomu nie odmawiał posługi. Męczeństwo księdza Rudolfa Marszałka (1911-1948)


Źródło: "Nasz Dziennik" 122(2835) z dn. 26-27 maja 2007

Gdy kończyły się działania wojenne w Europie, dziesiątki milionów ludzi świętowały, odczuwając radość z zakończenia koszmaru i odzyskania wolności. Ale to dane było zachodniej Europie, wyzwolonej przez aliantów. Wschód Europy przypadł w udziale Związkowi Sowieckiemu, który miał przedziwny status "sojusznika naszych sojuszników". To prawda, że głównie jego wysiłkiem udało się w miarę szybko pokonać potęgę hitlerowskich Niemiec.

4599 aktualizowano: 2013-03-08 15:45
Wszystkich rekordów w kategorii: 19

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone