Rok ks. Ignacego Posadzego
17.01.2009 - 17.01.2010.

Pliki do pobrania


 

17 stycznia 2009
25-ta rocznica śmierci Sługi Bożego
Inauguracja Roku Ojca Ignacego

Program:

900 - Różaniec o beatyfikację Sługi Bożego;
1030 - Msza św. inaugurująca Rok pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Tomasza Sielickiego SChr;
1245 - Akademia.

Zdjęcia z uroczystości

Materiały dźwiękowe i inne:

- słowo Księdza Generała na rozpoczęcie Mszy św.
- kazanie Postulatora cz. 1 i
cz. 2
- list ks. abpa Stanisława Gądeckiego (czyta superior Domu Głównego ks. Andrzej Sołopa SChr)
- akademia 
cz. 1, cz. 2, cz. 3

Informacje w mediach:
- "Niedziela"
- "Przewodnik Katolicki"
- strona MChR
- Radio Watykańskie (www lub nagranie radiowe)
- Radio Merkury Poznań


18 stycznia 2009
Msza św. w Szadłowicach

W niedzielę, 18 stycznia br., delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego – ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu - przewodniczył uroczystej Eucharystii - sprawowanej z okazji 25. rocznicy narodzin dla nieba Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego - w kościele pw. św. Bartłomieja w Szadłowicach k. Inowrocławia. Licznie zgromadzeni parafianie wraz z uczniami miejscowej szkoły im. ks. Ignacego Posadzego, pod kierunkiem ks. proboszcza Ireneusza Oliwkowskiego, przywitali ks. Wiesława i wyrazili wdzięczność Towarzystwu Chrystusowemu za prowadzenie procesu beatyfikacyjnego ich Rodaka.

W kazaniu ks. W. Wójcik, nawiązując do Orędzia Papieża na 95. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – "Św. Paweł, migrant i Apostoł Narodów", ukazał duchowość Ojca Ignacego.

"Jest on żywym drogowskazem wskazującym Chrystusa. Nie tylko nam chrystusowcom, siostrom Misjonarkom, rodakom na obczyźnie, ale także Wam wciąż przypomina, że największym autorytetem jest Jezus Chrystus. Ten wielki Syn Waszej Ziemi uczy nas wierzyć i żyć wiarą".

Zebranej młodzieży kaznodzieja przypomniał, że za dar wiary w Boga należy zawsze dziękować rodzicom. "Stoimy przy chrzcielnicy i wpatrujemy się w pogodne oblicze człowieka wiary, który w testamencie napisał: Kochanym Rodzicom śp. Jakubowi i Katarzynie dziękuję za przykład żywej wiary, za ich gorące nabożeństwo do Serca Bożego, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przykład ich cnót, duch modlitwy – obok łaski powołania – skierował mnie na drogę kapłaństwa".

/Informacja za Kalendarium Towarzystwa/


19 stycznia 2009
Dzień skupienia w Prowincji Towarzystwa pw. św. Józefa w Bochum

19 stycznia 2009 w Bochum, przy parafii Polskiej Misji Katolickiej (Stuhmeyerstr. 45a) odbył się comiesięczny dzień skupienia dla chrystusowców, pracujących w Niemczech i w Holandii. Konferencję i kazanie podczas Mszy św. wygłosił Postulator Procesu ks. Bogusław Kozioł SChr. Głównym tematem dnia skupienia było przybliżenie osoby Sługi Bożego, jak również przedstawienie etapu prac procesowych.

Po konferencji wszyscy uczestnicy dnia skupienia zaopatrzyli się w najnowszą książkę "I. Posadzy, Dzieła. O życiu zakonnym, Towarzystwie, wychodźstwie i Założycielu. Konferencje, przemówienia, instrukcje, listy, Poznań 2009" oraz w obrazki z modlitwą o beatyfikację.


17 lutego 2009
111 rocznica urodzin Sługi Bożego

17 lutego 1898 r. w Szadłowicach k. Inowrocławia urodził się Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, jako ósme dziecko Jakuba i Katarzyny z domu Pawlak.

111 lat później, do grobu o. Ignacego Posadzego w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu, przyjechali seniorzy Towarzystwa z Puszczykowa. Przed doczesnymi szczątkami Sługi Bożego odmówili różaniec o beatyfikację, a następnie wzięli udział we Mszy św., której przewodniczył ks. Krzysztof Jackowiak. W homilii ks. Krzysztof Ośka, superior domu w Puszczykowie, zauważył m.in. prawdę, że świętość nie jest bezgrzesznością, ale zaufaniem i powierzeniem się miłosierdziu Bożemu, w konsekwencji zatem zwycięstwem. Do świętości każdy jest więc wezwany i świętość dla każdego jest w zasięgu ręki.

W tym też dniu miała miejsce pielgrzymka do Szadłowic, gdzie urodził się, otrzymał chrzest i wychował się Sługa Boży. W pielgrzymce tej wzięły udział nowicjaty Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i Towarzystwa Chrystusowego. Byli także obecni chrystusowcy: ks. Andrzej Orczykowski - sekretarz generalny i notariusz w procesie, ks. Bogusław Kozioł - postulator, br. Andrzej Pater, dk. Zbigniew Wcisło, dk. Łukasz Przewieślik oraz siostry Misjonarki z Moraska (m.in. s. Alicja Wenc - mistrzyni nowicjatu i s. Stanisława Kwiręg - mistrzyni postulatu).

Pierwszym punktem pielgrzymki była modlitwa przy grobach rodziców i bliskich Sługi Bożego. Następnie duchowi synowie i córki o. Ignacego nawiedzili rodzinny dom, gdzie mieszka jeszcze bliska rodzina ks. Posadzego.

Krótko przed godz. 17.00 siostry nowicjuszki poprowadziły Nieszpory w miejscowym kościele pw. św. Bartłomieja. O godz. 17.00 była sprawowana ofiara Mszy św. w intencji beatyfikacji i toczącego się procesu. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Orczykowski a homilię wygłosił ks. Bogusław Kozioł. Koncelebrował również miejscowy proboszcz, ks. Ireneusz Oliwkowski. Postulator w homilii zwrócił przede wszystkim uwagę na umiłowanie kultu Serca Bożego przez Sługę Bożego i wskazał, że może to być droga rozwiązania wielu problemów również dla bolączek współczesnego świata. We Mszy św. wzięli również udział parafianie z Szadłowic, m.in. rodzina Sługi Bożego, poczty sztandarowe, ministranci i schola dziewczęca. Po Eucharystii ksiądz proboszcz zaprosił siostry Misjonarki i Chrystusowców na plebanię, gdzie można było w radosnej atmosferze nadal dzielić się spostrzeżeniami i przeżyciami.


19 lutego 2009
88 rocznica święceń prezbiteratu Sługi Bożego

"W Bazylice Gnieźnieńskiej Biskup Kloske nad czterema diakonami wyciągnął błogosławiące ręce. Duch Święty wyrył w duszach naszych niezatarte znamię. Wychodziliśmy z aureolą kapłaństwa na skroni. I rozpoczęła się kapłańska droga, wzniosła, królewska, ale wąska i stroma. Oddałem się więc w niewolę najświętszej woli Bożej". - Tak wspominał Sługa Boży po latach dzień 19.02.1921 - dzień święceń prezbiteratu.

88 lat od tamtej daty, w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu została odprawiona o godz. 18:00 Msza św. o dar beatyfikacji Sługi Bożego. Eucharystii przewodniczył Przełożony Generalny, ks. Tomasz Sielicki, a koncelebrowali członkowie Rady Generalnej oraz współbracia z domu poznańskiego i puszczykowskiego. Homilię wygłosił dk. Zbigniew Wcisło, który był jednym z dwóch kopistów (tworzących transumpt w wersji polskiej i włoskiej - dokument, zawierający zeznania świadków. Drugim kopistą był dk. Łukasz Przewieślik). Diakon Zbigniew w homilii zauważył, że należy do pokolenia tych chrystusowców, którzy nie spotkali już Ojca za życia. To co o nim wiedzą, to poznali z publikacji i ze wspomnień o Słudze Bożym. Jako wzór do naśladowania w życiu kapłańskim, kaznodzieja poddał myśl Ojca, iż kapłaństwo winno zamykać się i skupiać się wokół tzw. triady kapłańskiej - krzyż, tabernakulum i ołtarz.


1 marca 2009
Transmisja w TVP3 Bydgoszcz

O godz. 9:45 w TVP3 Bydgoszcz, w magazynie religijnym "Horyzont", został wyemitowany reportaż o Słudze Bożym o. Ignacym Posadzym (w pierwszej części magazynu). Wywiadów udzielili m.in.: ks. Bogusław Kozioł - postulator; ks. Ryszard Czajka - proboszcz parafii w Potulicach; p. Michał Posadzy - krewny Sługi Bożego oraz p. Leokadia Trudnowska - pamiętająca czas przyjazdu o. Ignacego i pierwszych chrystusowców do Potulic.

Reportaż można obejrzeć klikając tutaj: 


6 marca 2009
Zaproszenie Przełożonego Generalnego

Poznań, 6 marca 2009 r.
L.dz. 4036/09

Drodzy Współbracia! 

Z radością pragnę poinformować, że proces beatyfikacyjny naszego Współzałożyciela i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla o. Ignacego Posadzego (1898-1984) na etapie diecezjalnym dobiega końca. Uroczysta sesja zamykająca ten etap, pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, rozpocznie się o godz. 10.45 dnia 6 maja 2009 r. w Archikatedrze Poznańskiej.
Zapraszam wszystkich Współbraci do udziału w tej ważnej dla nas Uroczystości. Współbraci, którzy nie będą mogli przybyć, ze względu na odległość i obowiązki wynikające z pełnienia misji naszego Zgromadzenia, zapraszam do duchowej łączności z nami.
Duszpasterzy zachęcam do zaproszenia na tę Uroczystość parafian i ułatwienia im możliwości wyjazdu. Inną formą włączenia się w to Wydarzenie prowadzonych przez nas parafii, szczególnie polonijnych, niech będzie przekazanie informacji o zakończeniu procesu, przypomnienie osoby i dzieła Sługi Bożego – jego głębokiej wiary i wielkiej miłości do Boga i człowieka, zaś szczególnie bezgranicznego oddania się „sprawie Bożej na wychodźstwie” - oraz modlitwa o beatyfikację ks. I. Posadzego.
Niech ta Uroczystość, przeżywana przez nas w Roku Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego TChr, spotęguję nasze dziękczynienie składane Bogu za osobę i dzieło naszego Współzałożyciela oraz prośbę o jego wyniesienie na ołtarze.

ks. Tomasz Sielicki SChr
przełożony generalny


20 marca 2009
Droga Krzyżowa

W ramach trwającego "Roku Ojca Ignacego" w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego odbyła się Droga Krzyżowa, której rozważania zostały opracowane przez postulatora procesu na podstawie myśli i tekstów Sługi Bożego. Główny człon rozważań pochodzi z reportaży o. Ignacego zamieszczonych w "Przewodniku Katolickim". Artykuły te z kolei powstały w wyniku przeżytej osobiście przez Sługę Bożego Drogi Krzyżowej 20 lipca 1927 w Jerozolimie. Tamta Droga Krzyżowa wywarła na o. Ignacym nadzwyczajne wrażenie i - jak sam pisał - „wbiła się głęboko w pamięć”.

Tekst rozważań (tekst w formacie pdf otwiera się w nowej stronie).


21 marca 2009
Obchody w Morasku u Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla

W ramach przeżywanego Roku Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego 21 marca w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku odbyło się spotkanie Sióstr Misjonarek i chrystusowców z Domu Głównego: księży, braci i kleryków. Był to dzień poświęcony na modlitwę i bratersko-siostrzane rozmowy. Mszy Świętej przewodniczył przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki, a homilię wygłosił (do odsłuchania) ks. dr Bogdan Molenda – rektor naszego seminarium. Eucharystię poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Siostry w oparciu o teksty o. Ignacego. Po obiedzie wszyscy spotkali się w auli na widowisku słowno-muzycznym przygotowanym i prowadzonym przez Siostry. Była to multimedialna prezentacja ukazująca historię zgromadzenia i wkład w nią o. Posadzego jako założyciela oraz aktualnie prowadzone przez Siostry Misjonarki dzieła apostolskie. Spotkanie zakończyło się przy kawie i ciastku.


25 kwietnia 2009
Informacja na temat procesu w TVP3 Poznań

Lokalna telewizja TVP3 Poznań wyemitowała 25 kwietnia, o godz. 7.55 w audycji "Z życia Kościoła" krótką informację na temat trwającego procesu, zakończenia jego etapu diecezjalnego i samej postaci Sługi Bożego.

Reportaż można obejrzeć klikając tutaj


4 maja 2009
Wywiad z postulatorem w Radiu Maryja

W dniu 4 maja, o godz. 13.10 został przeprowadzony i wyemitowany, poprzez Radio Maryja, wywiad z postulatorem procesu Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.

Audycja do odsłuchania.


6 maja 2009
Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezji

Dnia 6 maja w bazylice archikatedralnej w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego – współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i założyciela Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

Ostatnia sesja w procesie beatyfikacyjnym rozpoczęła się o godz. 11.00. Poprzedziło ją kilkunastominutowe wprowadzenie Postulatora procesu ks. dra Bogusława Kozioła TChr, który przybliżył zgromadzonym osobę o. Ignacego Posadzego. Sesji przewodniczył metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki, a poprowadził ją i opatrzył komentarzem o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. – Promotor Sprawiedliwości w procesie. W ramach sesji ks. dr Rafał Pajszczyk, Delegat Biskupa w procesie, złożył relację z przebiegu prac procesowych. Następnie Notariusze: ks. Andrzej Orczykowski TChr i s. Lidia Nowak MChR przedstawili akta procesu Księdzu Arcybiskupowi. Po złożeniu wymaganych prawem przysiąg i podpisów oraz opieczętowaniu dokumentów ks. Arcybiskup ogłosił dekret o zamknięciu postępowania diecezjalnego i przekazaniu akt procesowych (19 tomów) do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Po zakończeniu sesji rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna z prośbą o beatyfikację Sługi Bożego pod przewodnictwem JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego. W koncelebrze wzięli udział: wywodzący się z Towarzystwa Chrystusowego biskup łomżyński Stanisław Stefanek, arcybiskup senior Juliusz Paetz, który w 2001 r. rozpoczął proces beatyfikacyjny, biskupi pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, Zdzisław Fortuniak i Marek Jędraszewski, zarząd i przełożeni Towarzystwa Chrystusowego z generałem zgromadzenia ks. Tomaszem Sielickim na czele, wielu chrystusowców przybyłych z kraju i z zagranicy oraz inni kapłani diecezjalni i zakonni związani z osobą o. Ignacego. Wśród uczestników uroczystości spore grono stanowiły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z matką generalną Edytą Rychel. Zauważyć należy także obecność rodziny Sługi Bożego oraz licznej delegacji z parafii w Szadłowicach, gdzie urodził się ks. Posadzy. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele kapituły metropolitalnej oraz bracia zakonni, klerycy i nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego i inni goście.

Metropolita poznański w homilii mówił m.in., że „wyniesienie tego kapłana do chwały ołtarzy będzie jeszcze jednym wyraźnym znakiem troski Kościoła o zbawienie każdego człowieka, a w szczególności każdego polskiego emigranta, który bardzo często znalazł chleb, ale zagubił swoją duszę. […] Widzimy w nim ojca szukającego polskiego emigranta na wszystkich kontynentach; przełożonego, który rozpalał serca swoich współbraci do pełnego oddania się posłudze kapłańskiej i zakonnej; kapłana, który przykładem własnego życia uczył modlitwy i nią obdarzał”.

Z kolei przełożony generalny chrystusowców ks. Tomasz Sielicki w słowie kończącym uroczystość mówił, że „to dziękczynienie skierowane jest przede wszystkim do samego Boga, źródła wszelkiej świętości, który nam pozwolił korzystać i ubogacać się łaskami, jakie przez życie i posługę o. Ignacego spłynęły na Kościół poznański, polski, powszechny, na naszą wspólnotę zakonną Towarzystwa Chrystusowego, na wspólnotę Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla i na milionowe rzesze Polaków-emigrantów”. Wyraził pragnienie, by wyniesienie do chwały ołtarzy o. Ignacego jak „najszybciej zrealizowało się Ad Maiorem Dei Gloriam, ku pożytkowi Kościoła, dla duchowego dobra szerokich rzesz emigracyjnych, którym o. Ignacy z Bożego powołania i planu poświęcił swoje całe życie”.

/Informacja za kalendarium TChr/


Pliki do odsłuchania:
- Prezentacja osoby S.B. przez Postulatora
- Przywitanie gości przez Przełożonego Generalnego
- Homilia ks. abpa Stanisława Gądeckiego

Zdjęcia z uroczystości i inne materiały

Informacje w mediach na temat zakończenia procesu:
- Informacja na stronie Archidiecezji poznańskiej
- "Przewodnik Katolicki" 20(2009), s. I
- "Głos Towarzystwa Chrystusowego" 5(2009), s. 2
- Portal "Wiara.pl"
- KAI
- Telewizja WTK

Artykuły o Słudze Bożym w kontekście zakończenia procesu:
- S. Zasada, Przypominał Dobrego Papieża - zakończył się diecezjalny etap beatyfikacyjny ks. Posadzego, KAI
- S. Zasada, Odwaga ojca Ignacego, "Gość Niedzielny" 18(2009), s. 28-29
- W. Wójcik, Rok Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr, "Niedziela" 19(2009), s. 23
- D. Nawrocki, Bez cudu ojciec Ignacy Posadzy nie zostanie ogłoszony błogosławionym
- I. Krawczyk, Święty wśród nas, "Przewodnik Katolicki" 18(2009), s. IV-V


10-12 maja 2009
Triduum w parafii w Szadłowicach

W dniach 10-12 maja Postulator procesu przeprowadził w parafii Szadłowice trzydniowe triduum, przygotowujące parafię na uroczystość dziękczynienia za zakończony diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego. Uroczystość ta planowana jest na 14 maja. Mszy św. przewodniczył będzie ks. abp Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński.

Postulator podjął następujące tematy konferencji: "W czym możemy naśladować Sługę Bożego i jakimi odznaczał się cnotami", "Eucharystia w życiu i nauczaniu Sługi Bożego" oraz "Duch ofiary i poświęcenia, jako wyznacznik prawdziwej pobożności". Również w ramach Triduum przygotowawczego odbyło się spotkanie z miejscową młodzieżą na temat "Życiowego powołania na przykładzie życia ks. Ignacego" oraz spotkanie z dziećmi (szkoła podstawowa w Szadłowicach nosi imię Sługi Bożego) na temat "Kto to jest święty i co trzeba zrobić, aby zostać świętym".

W naukach uczestniczyli wierni parafii pw. św. Bartłomieja w Szadłowicach.


14 maja 2009
Dziękczynienie za zakończenie etapu diecezjalnego procesu
sługi Bożego ks. Ignacego - Szadłowice

W parafii chrztu Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach odbyło się uroczyste dziękczynienie za zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego. Uroczystej Mszy św. o godz. 17:00 przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński, który wygłosił również homilię. Po zakończonej Eucharystii przewodniczący Rady Miejskiej Gniewkowa, na terenie której to gminy leżą Szadłowice, odczytał uchwałę z dnia 28 kwietnia 2009 o nadaniu pośmiertnie ks. Ignacemu Posadzemu tytułu "Honorowego Obywatela gminy Gniewkowo". Wówczas też Ksiądz Arcybiskup odsłonił i poświęcił tablicę, zamieszczoną w kościele, upamiętniającą to wydarzenie.

Na zaproszenie gospodarza miejsca, ks. proboszcza Ireneusza Oliwkowskiego, w uroczystościach wzięli udział: ks. abp Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński; ks. Tomasz Sielicki SChr - Przełożony Generalny; ks. Bogusław Kozioł SChr - Postulator; ks. Andrzej Orczykowski SChr - Sekretarz Generalny; księża z dekanatu Gniewkowo na czele z ks. dziekanem Jerzym Nowakiem; księża pochodzący z parafii Szadłowice; siostry Misjonarki Chrystusa Króla z s. Ewą Kaczmarek - Wikarią Generalną, s. Lidią Nowak - Sekretarką Generalną, s. Dorotą Galewską - Ekonomką Generalną; władze samorządowe gminy Gniewkowo oraz Inowrocławia z p. Januszem Kozłowskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej i p. Adamem Roszakiem - Burmistrzem Gniewkowa; oraz licznie zgromadzeni parafianie z Szadłowic.

Kazanie ks. abpa H. Muszyńskiego

Zdjęcia

Z prasy:
- "Gazeta Pomorska"
- Odnaleziona notka o parafii Szadłowice z 2005r. - "Przewodnik Katolicki"


19 czerwca 2009
Złożenie dokumentów dochodzenia z etapu diecezjalnego w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i w dniu rozpoczęcia Roku Kapłańskiego, dotychczasowy postulator procesu, który pełnił w tym wypadku również rolę tzw. portitora - ks. Bogusław Kozioł SChr, złożył w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie dokumenty z diecezjalnego etapu dochodzenia beatyfikacyjnego ks. Ignacego. Podczas przekazania dokumentacji byli także obecni: ks. Andrzej Duczkowski SChr - Prokurator Generalny, ks. Tomasz Porzycki SChr - Postulator etapu rzymskiego, ks. Marian Burniak. Kolejnym etapem w procesie będzie uroczyste otwarcie złożonych akt.


8 listopada 2009
Dzień modlitwy o beatyfikacje sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej

W Archikatedrze pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, jak jest to już kilkuletnim zwyczajem, w niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych modlono się o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych, związanych z archidiecezją poznańską. Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. W gronie osób, oczekujących beatyfikacji, jest także o. Ignacy posadzy TChr. W modlitwie wzięli udział licznie zgromadzeni wierni świeccy, osoby zakonne i kapłani, którzy związani są z życiem i działalnością poszczególnych błogosławionych i sług Bożych.

Tutaj można odczytać informację zamieszczoną przez archidiecezję poznańską, odnośnie świętych, błogosławionych i sług Bożych, w intencji których sprawowana była Eucharystia.


13/14 listopada 2009
Jasnogórska noc czuwania w intencji Polonii

Po raz 24 została zorganizowana na Jasnej Górze, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej noc czuwania w intencji Polonii oraz jej duszpasterzy i osób im posługującym. Hasłem tegorocznego czuwania były słowa sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr: "By Bóg was zachował w wierności Ewangelii i Ojczyźnie". Czuwanie to było również poświęcone i zaplanowane, jako dziękczynienie za 50-lat istnienia i działalności zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, których założycielem był sługa Boży. Podczas modlitwy były także wykorzystywane wielokrotnie myśli i słowa księdza Ignacego.

Do odsłuchania:
- przywitanie uczestników czuwania przez wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztofa Grzelaka SChr
- apel jasnogórski - rozważanie poprowadził ks. Jerzy Wieczorek SChr, prowincjał prowincji św. Józefa w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech
- wstęp do Mszy św. - ks. Krzysztof Grzelak SChr, wikariusz generalny
- kazanie podczas mszy św. - wygłosił je ks. Leszek Kryża SChr, proboszcz parafii w Budapeszcie i radny generalny Towarzystwa Chrystusowego


17 stycznia 2010
Zakończenie obchodów Roku Ojca Ignacego

17 stycznia 2010 r. przypadła 26 rocznica śmierci Sługi Bożego Ojca Ignacego. W Domu Głównym Towarzystwa został zorganizowany w tym dniu dzień skupienia.
17 stycznia br. przypadał także Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Z tych to okazji w seminarium i Domu Głównym gościł ks. bp Wojciech Polak, biskup pomocniczy Gniezna, który jest także nowym delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Polonii.

Ks. bp Wojciech o godz. 9.00 wziął udział w konferencji dla całej wspólnoty poświęconej problematyce emigracyjnej, którą wygłosił ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE). Następnie dostojny Gość modlił się przy grobie Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego.

Punktem kulminacyjnym tego dnia była Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Polaka. W koncelebrze wzięli udział przełożeni Towarzystwa z ks. Generałem na czele oraz kapłani mieszkający w Domu Głównym.

Po południu, przy grobie Sługi Bożego, został odmówiony różaniec z rozważaniami, zaczerpnietymi z myśli Sługi Bożego, w intencji beatyfikacji Ojca Ignacego.

Również w tym dniu w Domu Generalnym Misjonarek Chrystusa Króla w Morasku sprawowana była uroczysta Eucharystii, podczas której siostry dziękowały Bogu za duchowe owoce Roku Ojca Ignacego, a także za jego życie i misję. Siostry również modliły się o dar wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, dla większej chwały Bożej i dla dobra Kościoła.

odsłon: 73235 Do góry