Dzieła. O wychowaniu i formacji. Konferencje, przemówienia, listy okrężne, korespondencja

ks. Ignacy Posadzy TChr, Dzieła. O wychowaniu i formacji. Konferencje, przemówienia, listy okrężne, korespondencja, red. B. Kozioł, t. IV, Poznań 2014, ss. 828.

Jak sugeruje powyższy tytuł, zawartość woluminu obejmuje przede wszystkim przemówienia Ojca Ignacego dotyczące wychowania i formacji, i to zarówno skierowane do wychowanków, jak i wychowawców. Materiały na ten temat znajdują się niejako w pierwszej części tomu, który odnosi się stricte właśnie do formacji. W tej części dołączono jeszcze 8 różnych przemówień, które dotyczą roku liturgicznego. Jeżeli jednak przyjmiemy zasadę, że rok liturgiczny jest również dobrym formatorem życia duchowego, to konferencje te nie będą odstawać od zasady wyznaczonej w temacie tomu. Wreszcie część druga zawiera korespondencję o. Ignacego Posadzego. Najpierw jest to korespondencja do współbraci w formie "Listów okrężnych", które przecież mają wyjątkową wartość wychowawczą i formacyjną, a następnie są to listy o. Posadzego do kard. Hlonda. Co prawda w t. II "Dzieł" znajduje się już korespondencja z Kardynałem Prymasem, jednakże w ramach prac nad "Acta Hlondiana" zostały odnalezione kolejne 33 listy. "Odkrycie" to wspaniale wpisuje się również w temat formacyjny, rzucając niejako pomost między duchem panującym w Potulicach, a współczesną myślą formacyjną.

odsłon: 4020 aktualizowano: 2016-06-30 20:03 Do góry