Rządca Diecezji Śląskiej


 

7 listopada 1922 papież Pius XI mianuje ks. Augusta Hlonda administratorem apostolskim Górnego Śląska. Ks. August Hlond na tym stanowisku wywiązał się z powierzonego mu zadania w całej pełni. To też, jako dowód uznania za znakomite osiągnięcia we wszystkich dziedzinach działalności kościelnej w przeciągu trzech lat, Rzym przysyła administratorowi Hlondowi nominację na biskupa śląskiego i oddaje mu w zarząd nowo utworzoną diecezję katowicką.

Pierwszym biskupem śląskim ks. Hlond został mianowany 14 grudnia 1925 roku. Sakrę biskupią z kolei otrzymał 3 stycznia 1926 roku, z rąk warszawskiego arcybiskupa kard. Aleksandra Kakowskiego. Okres pasterzowania pierwszego biskupa śląskiego był wiosną wspaniałego rozkwitu życia religijnego i zbawiennych inicjatyw kościelnych, które w krótkim czasie postawiły młodą diecezję w szeregu najlepiej zorganizowanych i prosperujących diecezji.

Ks. A. Hlond jako Administrator Apost. Śląska, 1922r. Ks. A. Hlond jako Administrator Apost. Śląska, 1922r.
W kopalni Wyzwolenie z prezydentem Polski - Chorzów, 1923. W kopalni Wyzwolenie z prezydentem Polski - Chorzów, 1923.
Ks. bp A. Hlond po konsekracji w prokatedrze w Katowicach, 3 I 1926. Ks. bp A. Hlond po konsekracji w prokatedrze w Katowicach, 3 I 1926.
Msza św. w Piekarach Śląskich. Msza św. w Piekarach Śląskich.
odsłon: 10090 aktualizowano: 2012-04-25 16:01 Do góry