V "Tydzień Akademika". Odezwa do społeczeństwa wielkopolskiego.

V "Tydzień Akademika" chyli się ku końcowi.

Bilans moralny, który już dziś można w przybliżeniu ustalić, przedstawia się okazale. Młodzież pokazała, że jest zdrową duchowo i że mimo trudnych warunków materialnych potrafi się zdobyć na humor i werwę, a społeczeństwo udowodniło, że kocha swą młodzież i że na rzecz tej młodzieży gotowe jest do największych ofiar. Rezultat finansowy, który ustali się dopiero za kilka dni przedstawiać się będzie niewątpliwie również bardzo poważnie. Nie zawiodła młodzież, nie zawiodło społeczeństwo.

Dzięki mu za to!

Weźmy jednak pod uwagę, że młodzieży potrzebna jest nie tylko pomoc doraźna, ale przede wszystkim pomoc Koła. Tą pomocą służyć mogą najskuteczniej Koła Przyjaciół Akademika, które powinny powstać w każdym mieście i w każdym miasteczku.

Obowiązkiem każdej obywatelki i każdego obywatela jest zapisać się na członka miejscowego Koła Przyjaciół Akademika i stałą, choć skromną daniną przyczynić się do poprawy bytu młodzieży studiującej.

Jesteśmy przeświadczeni, że apel nasz nie przebrzmi bez echa i że społeczeństwo wielkopolskie, które podczas V "Tygodnia Akademika" okazało tyle zrozumienia sprawy i tyle ofiarności, stworzy silne i liczne Koła Przyjaciół Akademika, tej nadziei i naszej dumy.

Komitet "Tygodnia Akademika" na województwo poznańskie.

Arcybiskup dr August Blond Prymas Polski;
Wojewoda Adolf Bniński;
Starosta Tadeusz Kłos, Przewodniczący.


Druk: "Kurier Poznański", 526(1926), s. 1 z dn. 13.XI.1926;
także: Dzieła, s. 168. 

odsłon: 5608 aktualizowano: 2012-01-09 17:22 Do góry