Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany

Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany. W 135. rocznicę urodzin oraz 90. rocznicę objęcia stolicy prymasowskiej w Gnieźnie, red. W. Królikowski, G. Paprotna, Kraków 2017, ss. 297.

W 2016 roku przypadały dwie rocznice związane ze sługą Bożym kard. Augustem Hlondem: 135. rocznica urodzin oraz 90. rocznica objęcia Stolicy Prymasowskiej w Gnieźnie. […]

Te dwie rocznice to dobra okazja, by wrócić do spuścizny prymasa ze Śląska, zwłaszcza że jego bogata działalność zawsze miała na celu dobro Kościoła i ojczyzny. Zadania administracyjne, związane z organizacją struktur kościelnych, łączył z troską duszpasterską. Poszukiwał rozwiązań problemów wiernych zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozwijał duszpasterstwo Polaków na emigracji. Wychowawczą opieką otaczał zwłaszcza młodzież i rodzinę. Przeciwstawiał się negatywnym skutkom dwóch totalitaryzmów, które stały się doświadczeniem jego życia. Dbał o rozwój różnych form życia duchowego. Przyczynił się do rozwoju prasy religijnej. Opracował wiele tekstów, w tym listów duszpasterskich, w których odnosił się do aktualnych problemów życia religijnego i społecznego. […]

Życie i działalność prymasa kardynała Augusta Hlonda wciąż inspirują do poszukiwania i analizowania nowych, nieznanych wątków, do odkrywania znaczenia jego nauczania i misji, jaką pełnił w Kościele i społeczeństwie. Znalazło to wyraz w opracowaniach Autorów niniejszego tomu, który jest owocem pracy podjętej z okazji jego 135. rocznicy urodzin i 90. rocznicy objęcia Stolicy Prymasowskiej w Gnieźnie.

Spis treści

Cytat za: Wydawnictwo Ignatianum

odsłon: 4565 aktualizowano: 2017-11-09 22:41 Do góry