Słudzy Boży


 

"«Kandydat na ołtarze od momentu rozpoczęcia sprawy beatyfikacyjnej lub kanonizacyjnej jest nazywany sługą Bożym».

Kongregacja w paragrafie tym pragnie zwrócić uwagę, iż w ścisłym sensie sługą Bożym mozna nazywać tylko osobę, której proces beatyfikacyjny już się rozpoczął. Paragraf ten próbuje eliminować popularną praktykę nazywania sługą Bożym kandydata na ołtarze, mimo że prawnie nie może być tak nazwany. Zatem uściśla nieprecyzyjne przepisy DPM (Konstytucji Apostolskiej Divinus perfectionis Magister - przyp. wł.), które utożsamiają sługę Bożego z kandydatem na ołtarze, czyli wiernym, który zmarł w opinii świętości, choc jego proces nie został jeszcze wszczęty. Teksty prawne w zasadzie nie znają wyrażenia kandydat na ołtarze i dlatego używają wyrażenia sługa Boży w szerokim rozumieniu tego słowa".

H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego
w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 28.


Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w swojej nie tak długiej historii, doczekało się dwóch sług Bożych.

Są nimi:
sługa Boży kard. August Hlond - Założyciel Zgromadzenia, Prymas Polski;
sługa Boży ks. Ignacy Posadzy - Współzałożyciel Zgromadzenia, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Obydwa procesy są prowadzone już na etapie rzymskim.

odsłon: 28887 Do góry