Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie deklaracji episkopatu złożonej rządowi RP przez ks. Prymasa A. Hlonda

J.E. Ks. Prymas Polski Hlond nadesłał na ręce p. Premiera Rady Ministrów marszałka Piłsudskiego list, w którym mi stwierdza co następuje:

Prymas Polski deklarując szczerą lojalność Episkopatu wobec Państwa i rządu, oświadczą, że Episkopat pragnie w harmonijnej współpracy z władzami państwowymi i zgodnie ze swym posłannictwem działać stale dla dobra Ojczyzny, nie wchodząc w politykę partyjną, którą prasa różnych kierunków Episkopatowi podsuwa. Pragnie atoli Episkopat ,aby Wysoki Rząd ze swej strony otoczył Kościół katolicki szczerą opieką i aby władze państwowe w zarządzeniach swoich unikały wszystkiego, co by katolików mogło niepokoić i nieprzychylnie dla rządu usposobić.

Poza tym Jego Ekscelencja Ks. Prymas Polski prosi Pana Premiera Rady Ministrów o przyspieszenie pertraktacji w sprawie Konkordatu ze Stolicą Apostolską oraz poruszenia sprawy ustawy małżeńskiej i parcelacji dóbr duchownych. W końcu J.E. Ks.Prymas prosi Premiera Rady Ministrów o zatwierdzenie Fundacji Potulickiej na rzecz Uniwersytetu Lubelskiego i Fundacji Smoguleckiej na rzecz Uniwersytetu i Politechniki w Warszawie.


Druk: "Lech", 2932(1926), z dn. 19 XII 1926;
także: Dzieła, s. 164. 

odsłon: 4123 aktualizowano: 2012-01-09 17:29 Do góry